Finance Consult Ltd. е консултантска компания, специализирана в областта на финансовата дейност, предлагаща богат набор от индивидуални експертни и оценителски услуги.

ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

Finance Consult Ltd и нашият високо кралифициран екип от сертифицирани оценители предлага пълен набор от оценителски услуги за нуждите на ипотечното кредитиране, бизнес оценки на търговски предприятия и взмания, недвижими имоти, машини и съоръжения, парцели, земи, съдебни делби, остойностяване на инвестиционни проекти, за покупко-продажби, за апортни вноски, при застраховки на имущество, финансови активи, интелектуална собственост, бизнес оценки при ликвидация и сливания и други.

ДАНЪЧНИ И СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

Finance Consult Ltd предлага индивидуално данъчно и счетоводно консултиране по индивидуални казуси. Не се колебайте да се обърнете към нас с въпроси в областта на данъчното облагане, счетоводството и финансите. Нашият екип ще изготви професионален анализ на конкретния казус и ще Ви предостави компетентно, издържано и професионално становище и оценка.

БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Имате бизнес идея или план да разширите бизнеса си, чрез собствено финансиране, кредит или чрез привличане на външен инвеститор. Това, от което се нуждаете е надежден бизнес план. Доверете се на нашия доказан дългогодишен опит и професионална експертиза и най-вече на множеството удовлетворени клиенти. Вашият успех е нашата най-висока оценка!

Нуждаете се от точна, коректна и надеждна експертна оценка – Finance Consult Ltd е Вашето решение. Компанията разполага с екип от професионалисти с богат опит в областта на:

  • оценка на търговски предприятия и вземанияоценка на търговски предприятия и вземания
  • оценка на недвижими имоти и земеделски земи
  • оценка на машини и съоръжения
  • оценка на финансови активи
  • оценка на интелектуална собственост

Finance Consult Ltd предлага професионално данъчно и счетоводно консултиране по индивидуални казуси. Не се колебайте да се обърнете към нас с въпроси в областта на данъчното облагане, счетоводството и финансите. Нашият екип ще изготви професионален анализ на конкретния казус и ще Ви предостави компетентно, издържано и професионално становище и оценка.

Finance Consult Ltd предлага пълен спектър от професионални консултантски услуги във връзка с разработоването, управлението и отчитането на частни и публични инвестиционни проекти. Нашите услуги включват както идентифициране на възможностите за конкретно финансиране за всеки отделен клиент, анализ на потенциала на всеки един проект, съобразни критериите за оценка на ефективност, така и самото изготвяне, представяне, управление и отчитане на одобрения проект пред съответната банкова, финансираща или управляваща институция. От Вас се изисква единствено да ни се доверите и да ни предоставите необходимата изискуема информация, ние Ви гарантираме висок професионализъм, базиран на дългогодишна практика и познания в областта на разработката. реализацията на бизнес планове и проекти. Консултациите и идентификацията на потенциалните възможности за финансиране са напълно безплатни за Вас! Не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще се отзовем на Вашето в най-кратки срокове. Компетентно, базирайки се на дългогодишния си опит ще Ви предоставим нужната професионална консултация и експертна оценка.

Нашите предимства?

Запознайте се с част от екипа

img_4946_

Пламен Данаилов

Управител

img_4967_

Яна Данаилова

Изпълнителен директор

img_5016_

Васил Костов

Финансов анализатор

img_5011_

Христо Баклов

Финансов анализатор